Polityka prywatno艣ci

Polityka Prywatno艣ci聽 ZOOM ON ENGLISH

Centrum J臋zykowe Zoom on English przyk艂ada du偶膮 wag臋 do ochrony Twojej prywatno艣ci. Pragniemy zapewni膰, 偶e traktujemy Twoje dane ze staranno艣ci膮 i uwzgl臋dnieniem zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w dotycz膮cych ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz si臋 w jaki spos贸b wykorzystujemy informacje o Tobie, b臋d膮ce danymi osobowymi
w rozumieniu przepis贸w Og贸lnego Rozporz膮dzenia o Ochronie Danych Osobowych, w skr贸cie RODO. Znajdziesz tu tak偶e informacje o uprawnieniach, kt贸re przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Zoom on English.

Polityka obowi膮zuje wszystkich Klient贸w Zoom on English, a tak偶e wszystkich odwiedzaj膮cych nasz膮 stron臋 internetowa, kt贸rzy mog膮, ale nie musz膮 by膰 Klientami Zoom on English.

Postanowienia warunk贸w 艣wiadczenia poszczeg贸lnych us艂ug mog膮 opisywa膰 w spos贸b odr臋bny zasady przetwarzania Twoich danych. W贸wczas takie szczeg贸艂owe warunki mog膮 mie膰 nadrz臋dny lub uzupe艂niaj膮cy charakter wzgl臋dem niniejszej Polityki.

Wszelkie sformu艂owania pisane z wielkiej litery maj膮 znaczenie nadane im w S艂owniczku, kt贸ry znajduje si臋 w sekcji IV niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 niniejszej Polityki oraz z naszymi og贸lnymi warunkami umowy,
a tak偶e z zasadami, kt贸re mog膮 obowi膮zywa膰 w przypadku korzystania z naszych produkt贸w i us艂ug. Niniejsza Polityka mo偶e ulega膰 zmianom, a kolejne wersje b臋dziemy publikowa膰 na naszej stronie, zatem prosimy regularnie odwiedza膰 nasz膮 stron臋 internetow膮.

Nasze produkty i us艂ugi mog膮 zawiera膰 linki do stron internetowych innych sp贸艂ek i oferowanych przez nie us艂ug. Sp贸艂ki te mog膮 mie膰 w艂asn膮 polityk臋 prywatno艣ci, z kt贸r膮 nale偶y si臋 zapozna膰.
Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za聽 praktyki dotycz膮ce prywatno艣ci ani za produkty i us艂ugi ww. stron trzecich.

 1. Twoje dane osobowe i spos贸b ich wykorzystywania.
 2. 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych.

艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych przez Zoom on English obejmuje nast臋puj膮ce dzia艂ania po stronie
Zoom on English:

Realizacj臋 kurs贸w i szkole艅 j臋zykowych, zar贸wno grupowych jak i indywidualnych, czynno艣ci administracyjne zwi膮zane z zawarciem i realizacj膮 um贸w o 艣wiadczenie us艂ug j臋zykowych, w tym obs艂ugi Klient贸w, tak偶e za po艣rednictwem 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie op艂at, ewentualne dochodzenie wierzytelno艣ci, kontrol臋 jako艣ci us艂ug, oferowanie Ci produkt贸w i us艂ug bezpo艣rednio (marketing bezpo艣redni),聽prowadzenie konkurs贸w zwi膮zanych z promocj膮 us艂ug j臋zykowych Zoom on English.

Jakie dane przetwarzamy w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem naszych us艂ug lub dostarczaniem produkt贸w?

 • Dane kontaktowe;
 • Dane potrzebne do zawarcia umowy;
 • Dane o wynikach nauki, jakie uzyska艂e艣 korzystaj膮c z naszych kurs贸w lub szkole艅, np. wyj艣ciowy poziom j臋zykowy, oceny z test贸w, prac pisemnych uzyskanych w toku nauki,
 • Dane zebrane w zwi膮zku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i platform internetowych

Jak d艂ugo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych je zgromadzono, chyba 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy prawa wymagaj膮 od nas ich d艂u偶szego przechowywania. Okresy przechowywania mog膮 jednak r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od celu przetwarzania.

Przyk艂adowo:

 • Twoje聽dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy/ realizacji zam贸wienia b臋d膮 przechowywane do聽momentu przedawnienia roszcze艅 z聽tytu艂u umowy/zam贸wienia lub do聽momentu wyga艣ni臋cia obowi膮zku przechowywania danych wynikaj膮cego z聽przepis贸w prawa, w聽szczeg贸lno艣ci obowi膮zku przechowywania dokument贸w ksi臋gowych dotycz膮cych umowy/zam贸wienia, zgodnie z聽ustaw膮 o聽rachunkowo艣ci. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi obecnie 5 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym up艂yn膮艂 termin p艂atno艣ci podatku zwi膮zany ze 艣wiadczon膮 us艂ug膮. Wi膮偶e si臋 to z up艂ywem okresu przedawnienia zobowi膮za艅 podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Twoje wyniki uzyskane w toku nauki (oceny, w tym opisowe raporty post臋p贸w) oraz informacje o frekwencji b臋d膮 przechowywane przez okres do 10 lat od czasu zako艅czenia nauki. Dzi臋ki temu mo偶esz w tym czasie zg艂osi膰 si臋 do nas po odbi贸r za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego odbycie kursu/szkolenia i zdobyte u nas kompetencje j臋zykowe;
 • Je偶eli przetwarzamy Twoje聽dane na聽podstawie dobrowolnej zgody dla cel贸w marketingowych, dane b臋d膮 przechowywane do聽momentu, gdy聽wycofasz nam udzielon膮 zgod臋;

Po up艂ywie okres贸w przechowywania Twoje dane osobowe zostan膮 trwale usuni臋te lub zanonimizowane.

Czy udost臋pniamy Twoje dane?

Na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w dotycz膮cych ochrony danych osobowych mo偶emy udost臋pnia膰 Twoje dane nast臋puj膮cym podmiotom, tak偶e tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

 • Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa mo偶emy udost臋pnia膰 Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem naszych us艂ug np. biurom rachunkowym, dostawcom us艂ug IT, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 pocztow膮 lub kuriersk膮, drukarniom, instytucjom p艂atniczym, przedsi臋biorcom telekomunikacyjnym, z kt贸rymi Zoom on English zawar艂 umowy o wsp贸艂pracy. W zakresie dozwolonym przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa mo偶emy tak偶e udost臋pnia膰 Twoje dane instytucjom zajmuj膮cym si臋 dochodzeniem nale偶no艣ci, w tym przedsi臋biorcom zajmuj膮cym si臋 windykacj膮 i obrotem wierzytelno艣ciami oraz ich pe艂nomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiot贸w trzecich zachowania poufno艣ci i bezpiecze艅stwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej us艂ugi lub produktu. Zapewniamy bezpiecze艅stwo Twoich danych zawieraj膮c z podmiotami trzecimi umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • zawarcie i wykonanie umowy:聽Twoje Dane kontaktowe, kt贸rych podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezb臋dne w celu zawarcia i realizacji umowy;
 • wyra偶ona zgoda: np. Twoje Dane kontaktowe przetwarzane w celu przesy艂ania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontakt贸w telefonicznych w celach marketingowych;
 • prawnie uzasadnione interesy Zoom on English:聽Dane kontaktowe przetwarzane dla cel贸w marketingu Zoom on English, naliczanie op艂at, dochodzenie nale偶no艣ci.
 1. Do cel贸w analitycznych.

艁膮czymy Twoje dane z informacjami o innych klientach na potrzeby sporz膮dzania analiz i raport贸w, dzi臋ki kt贸rym mo偶emy tworzy膰 lepsze us艂ugi. Takie informacje pozwalaj膮 nam na przyk艂ad na lepsze dopasowanie oferowanych us艂ug do potrzeb Klient贸w, planowanie ofert specjalnych i niestandardowych, podejmowanie decyzji dotycz膮cych rozwoju wachlarza naszych us艂ug j臋zykowych oraz sta艂e usprawnianie proces贸w obs艂ugowych. Dane do cel贸w analitycznych wykorzystujemy wy艂膮cznie w formie zanonimizowanej.

Jak d艂ugo przechowujemy Twoje dane?
Dla cel贸w statystycznych Twoje dane w formie zanonimizowanej przetwarzamy przez okres

24 miesi臋cy od zako艅czenia umowy.

Do jakich danych mamy dost臋p?
Przetwarzany Twoje dane , kt贸re pozyskali艣my w ramach 艣wiadczenia us艂ug.

Czy udost臋pniamy Twoje dane?
Mo偶emy udost臋pnia膰 dane statystyczne podmiotom trzecim, ale ka偶dorazowo聽w formie zagregowanej, a wi臋c bez mo偶liwo艣ci identyfikacji Twoich danych.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy Zoom on English.

 1. W celu realizacji naszych obowi膮zk贸w ustawowych.

Mo偶emy by膰 prawnie zobowi膮zani do udost臋pnienia Twoich danych osobowych na 偶膮danie uprawnionych s艂u偶b
i organ贸w, a tak偶e s膮dom i prokuraturze. Dane te mog膮 zosta膰 udost臋pnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W takich przypadkach Centrum J臋zykowe Zoom on English zawsze weryfikuje legalno艣膰 偶膮dania s艂u偶b i organ贸w dotycz膮cych udost臋pnienia Twoich danych.

 1. Masz kontrol臋 nad swoimi danymi.

Zgodnie z przepisami Og贸lnego Rozporz膮dzenia dotycz膮cego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przys艂uguje Ci:

prawo do wyra偶enia oraz cofni臋cia zgody na:

 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania聽komunikacji marketingowej drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail, numer sms,
  w drodze po艂膮czenia telefonicznego lub za po艣rednictwem automatycznych urz膮dze艅聽wywo艂uj膮cych;
 • mo偶esz wyrazi膰 albo cofn膮膰 zgod臋 w siedzibie Zoom on English 聽lub za po艣rednictwem korespondencji
  listownej.

prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpo艣redniego,
 • uzasadnionego sprzeciwu dotycz膮cego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interes贸w Zoom on English, z przyczyn zwi膮zanych z Twoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj膮;

prawo dost臋pu do Twoich danych,聽w tym uzyskania kopii danych podlegaj膮cych przetwarzaniu, tak偶e w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,聽je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋
w naszym posiadaniu s膮 niedok艂adne lub niekompletne;

prawo do usuni臋cia Twoich danych,聽je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a Zoom on English nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowi膮zku prawnego;

prawo do聽przenoszenia danych聽udost臋pnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdyby艣 chcia艂 udost臋pni膰 je innemu dostawcy us艂ug;

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych聽w nast臋puj膮cych przypadkach (przy sk艂adaniu wniosku nale偶y wskaza膰 jeden z poni偶szych przypadk贸w):

 • je艣li masz zastrze偶enia co do prawid艂owo艣ci Twoich danych;
 • je艣li uwa偶asz, 偶e nie powinni艣my przetwarza膰 Twoich danych, ale jednocze艣nie nie chcesz,聽aby艣my je usun臋li;
 • je艣li takie dane osobowe nie s膮 ju偶 nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich
  w zwi膮zku z dochodzeniem roszcze艅;
 • je艣li wyrazi艂e艣 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowi膮zkiem jest sprawdzenie, czy powinni艣my je dalej przetwarza膰.

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji w naszej siedzibie, za po艣rednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoni膮c do nas.

Zoom on English w terminie 14 dni od otrzymania dyspozycji 鈥 udzieli Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych
w zwi膮zku z Twoim 偶膮daniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego 偶膮dania mo偶e zosta膰 przed艂u偶ony
o 1 miesi膮c z uwagi na skomplikowany charakter 偶膮dania lub liczb臋 zg艂oszonych 偶膮da艅.

W celu realizacji Twojego 偶膮dania, jeste艣my uprawnieni do weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby.

Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, Zoom on English mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

 1. Przydatne dane kontaktowe.

Administrator聽 danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Centrum J臋zykowe Zoom on English

39-110 Wielopole Skrzy艅skie 26

NIP 8181546237

W celu realizacji Twoich uprawnie艅, wyra偶enia albo cofni臋cia zg贸d oraz wnoszenia sprzeciw贸w, udaj si臋 do siedziby Zoom on English lub skorzystaj z poni偶szych mo偶liwo艣ci kontaktu.

 • poczta tradycyjna Centrum J臋zykowe Zoom on English, 39-110 Wielopole Skrzy艅skie 26.
 • numer telefonu: +48聽608聽183 279

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
Je艣li nie jeste艣 zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, mo偶esz z艂o偶y膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

 1. S艂owniczek

Klient Zoom on English:
Osoba fizyczna b臋d膮ca stron膮 umowy o 艣wiadczenie us艂ug zawartej z Centrum J臋zykowym Zoom on English.

Dane kontaktowe:

Informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy, np. Twoje imi臋 i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

Polityka:
Niniejsza polityka prywatno艣ci.

Centrum J臋zykowe Zoom on English:

Centrum J臋zykowe Zoom on English, 39-110 Wielopole Skrzy艅skie 26, NIP 8181546237
Dane zebrane podczas odwiedzania strony internetowej Zoom on English :
Odwiedzane miejsca oraz aktywno艣膰 u偶ytkownik贸w w witrynie internetowej zarz膮dzanej przez Zoom on English,
w tym godzina i czas聽trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na kt贸rej znajdowa艂o si臋 艂膮cze, kt贸re odes艂a艂o u偶ytkownika do witryny internetowej w domenieZoom on English; oraz informacje techniczne o urz膮dzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przegl膮darki, pr臋dko艣膰 po艂膮czenia internetowego oraz ustawienia wy艣wietlania); informacje o lokalizacji urz膮dzenia przeno艣nego lub przegl膮darki internetowej u偶ytkownika; informacje przekazywane przez u偶ytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas聽interakcji ze stronami serwisu spo艂eczno艣ciowego zarz膮dzanego 聽przez Zoom on English, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

Og贸lne Rozporz膮dzenie o Ochronie Danych Osobowych:
rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 1. Aktualizacje naszej polityki.

Niniejsza Polityka wchodzi w 偶ycie z dniem 25 maja 2018 r.

W zwi膮zku z potrzebami, jakie mog臋 wynikn膮膰 z rozwoju oferowanych przez nas us艂ug albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jeste艣my do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana b臋dzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie
o wszelkich zmianach, kt贸re mog膮 mie膰 wp艂yw na korzystanie z naszych us艂ug.